SHOP INTRODUCE
LOCATION
DESIGNER
CONCEPT


신구중학교 맞은편 대각선 건물
---------------------------------------
▶버스노선
78-1,710,63-1,21,222,567-1,716,29,12-3,30 압구정역에서 하차하여 도보 5분
▶지하철노선
압구정역 3번출구로 나와서 도보로 5분
▶자동차안내
성수대교를 건너 강남방향으로 진행하여 오른편 이즈미 골목으로 우회전
황재복 웨딩 클래식 / tel :: 02-512-0733 / fax :: 02-512-0734
상담자 :: 박혜진실장(hwangjaebock@hwangjaebock.com)
서울 강남구 신사동 604∼621 607-20